غیر فعال کردن Autoconfiguration IPv4 از طریق رجیستری

autoconfiguration IPv4

 1. در رجیستری به این آدرس میرویم:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\adaptername
  ( در قسمت adapter name کارت شبکه مورد نظر خودمان را انتخاب میکنیم )
 2.  یک کلید رجیستری از نوع REG_DWORD با نام IPAutoconfigurationEnabled میسازیم.
 3. مقدار آنرا برابر ۰ قرار میدهیم.
 4. دستگاه را ریست میکنیم.

 

 

 1. Use Registry Editor to create the following registry key, where <var>adapter name</var> is the name of the Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) configured adapter where you want to disable APIPA:
 2. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\<var>adapter name</var>
 3. Add the following value to this key:
 4. Value name: IPAutoconfigurationEnabled
  Value type: REG_DWORD
  Value in hexadecimal: 0 (A value of 0 disables APIPA support on this adapter)
 5. NOTE: If the IPAutoconfigurationEnabled entry is not present, a default value of 1 is assumed, which indicates that APIPA is enabled.
 6. After you make this change, restart your computer.

همچنین ببینید

Check Open Ports

نحوه چک کردن پورت های باز از طریق PowerShell

فقط نرم افزار PowerShell را اجرا کنید، و برای چک کردن وضعیت یک پورت دستور …